bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Simantro Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Simantro Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Сани

Празници - Намаления и промоции

301лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

16 резервации наскоро
384лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
662лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

30 резервации наскоро
830лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1452лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
830лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро

Simantro Beach hotel е перфектният избор за всички, които търсят качествено обслужване, вкусна и разнообразна кухня, красива природа и целодневно забавление. Simantro Beach съчетава едновременно планина, море и зелени градини, изпълнен с аромата на борови дървета и разцъфнали цветя. Хотелът е разположен на самия морски бряг, на 5 км от селището Неа Фокеа, на първия ръкав на Халкидическия полуостров - Касандра, в областта Сани. Прекрасното обслужване и комфорт са главните предимства на Simantro Beach.

Simantro Beach Hotel е построен по подобие на известните манастири на Атон. Simantro означава "камбана", като името идеално се слива с околната среда, архитектурата и историята на хотела. Дървото и камъка са елементи, които правят хотела различен. Хотелът функционира от април до октомври и предлага висок стандарт на услуги и чудесни съоръжения. Можете да прекарате лятната си почивка наслаждавайки се на слънцето, отличната храна, Средиземно море, много забавления и развлечения. Simantro Beach Hotel се радва на перфектен пясъчен плаж, където боровите дървета достигат до самия бряг и се гордее със Син флаг за качеството и опазването на морските води и околната среда.

Местоположение на Simantro Beach Hotel, Халкидики

Хотелът е разположен на самия морски бряг, на 5 км от селището Неа Фокеа, на първия ръкав на Халкидическия полуостров - Касандра, в областта Сани.Simantro Beach Hotel е заобиколен от благоуханни, вечнозелени, гъсти борови гори и пъстри цветя. Посетителите ще намерят всички необходими удобства,за да направят почивката си незабравима. Поплувайте рано сутринта в кристално чистото море и открийте историческите забележителности и паметници - крепости, манастири и църкви, свидетелства за голямата древна цивилизация. Simantro Beach Hotel е разположен в северо-западната част на полуостров Касандра, в известния район Сани. Уникалният релеф на Халкидики е привлякъл туристи от цял свят, което го прави едно от най-красивите места за почивка. Състои от три полуострова и има най-дългата плажна ивица, а плажа е винаги близо. Бреговата линия от 500 км, образува четири големи залива и стотици по-малки пясъчни ниши. Полуостровите не надвишават 40 км в ширина във всяка точка. Бреговата ивица на Халкидики е с изключителна природна красота, а комбинацията от зеленина и борови гори, които достигат до самото море са наистина уникална гледка. Халкидики е лесно достъпен с кола, а също така е много близо до град Солун (60 км) и международното летище Македония в Солун.

разстояние до центъра: 3.6km

Удобства в Simantro Beach Hotel

Гостите ще намерят в хотела налични много спортни съоръжения, ресторанти и барове, напълно оборудван плаж, 5 басейна, анимация екип, мини маркет, СПА център с фитнес зала, три тенис корта, два корта за плажен волейбол, тенис на маса, мини голф, ежедневна плажна аеробика и много други. Разнообразието от спортни съоръжения включва: уиндсърфинг, джет ски и водни ски, кану, банан лодки и пръстени, уроци за гмуркане с квалифициран персонал, много игри и спортни събития през целия ден за цялото семейство. Mорето е плитко и го прави безопасно за възрастни и деца. Чадъри и шезлонги са на разположение на гостите.

Стаи и настаняване в Simantro Beach Hotel

Хотелът разполага с 346 стаи в 15 отделни сгради, които се състоят от единични, двойни, фамилни стаи и апартаменти. Стаите са просторни, напълно оборудвани и са разделени в две категории: в близост до плажа и с изглед към гората. В Simantro Beach Hotel има възможност за избор на двойни или единични легла, с модерен и комфортен интериор. Гостите могат да избират между Категория A, които се намират в близост до плажа (с джакузи) или клас B, с невероятна гледка към боровата гора покрай хотелския комплекс.

Хранене, ресторанти и барове в Simantro Beach Hotel

Концепцията на "черква" описва декора и атмосферата на основния ресторант. С впечатляващ полилей и стенописи ресторант "Храм" е просторен, светъл и наистина впечатляващ. Ресторантът сервира богата закуска, обяд и вечеря на бюфет с гръцки и международни ястия, приготвени с най-голяма грижа от професионални готвачи, като се използват само най-пресните местни съставки. Закуската се сервира 7:00-10:00, обяда от 13:00 до 14:30 часа и вечерята от 18:30 до 21:00 часа.
Има голямо разнообразие от вегетариански ястия, детски менюта и специални ястия за гостите, които желаят да поддържат определена диета.
Ресторантът Troulos е елегантен а-ла-карт ресторант, който предлага голямо разнообразие от международни и местни гурме ястия, изискана кухня в невероятна атмосфера, вечерята се сервира от 20:30 до 24:00 часа. С невероятна гледка към градините и басейна гостите могат да се насладят на вечеря под луната.
А-ла-карт таверна Olympos Beach работи от 12:00 до 18:00 часа всеки ден със специално меню за обяд от 13:00 до 14:30 часа. Гостите имат избор от традиционни гръцки ястия, прясна риба или лека храна.
С красива панорамна гледка към Средиземно море, посетителите могат да идват направо от плажа, идеално място за обяд на брега на морето, предлага разнообразно меню с местни продукти и има налични детски менюта.
Барът край басейна е отворен през целия ден и предлага голямо разнообразие от освежаващи напитки, безалкохолни напитки, закуски и сладолед. Охладете с прясно изцеден портокалов сок, или на традиционно гръцко айс-кафе, наслаждавайки се на слънцето край басейна. Работно време: 10:00 часа до 17:30 часа.
Beach Bar Maistrali се намира на терасата близо до плажа и е чудесно място с прекрасна гледка. Maistrali сервира кафе и селекция от сладкиши, разнообразие от закуски , сладоледи , напитки и кафе през целия ден. През нощта , гостите могат да се отпуснат с коктейл, докато се наслаждават на прохладния морски бриз , с панорамни гледки и незабравими средиземноморски залези. Maistrali Beach Bar също е домакин на традиционна гръцка вечер с жива музика и танци.

Почивка и забавления в Simantro Beach Hotel

Simantro Beach Hotel има пет басейна всички с различни дълбочини, два открити басейна, закрит отопляем басейн и два отделни басейна за безопасността на децата.
Около басейните, гостите ще открият шезлонги и чадъри на разположение.

Хотелът предлага развлечения за всекиго през деня и през нощта, за всички възрасти и всички вкусове, така че внимателно следете постоянно променящата се и разнообразна програма от забавления. Седмичната гръцка вечер е събитие, което не трябва да се пропуска, с жива гръцка музика, народни танци и вино, страхотна вечер за цялото семейство.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1391лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1098лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
951лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
784лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
993лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1244лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1159лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1452лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2074лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1655лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1324лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1659лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
993лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
1244лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
830лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
662лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1452лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1159лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1159лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1452лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1490лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1659лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
497лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1866лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1324лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
622лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1655лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
2074лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1866лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1490лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
2757лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2897лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3776лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
662лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
830лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4034лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3155лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1452лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1159лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1452лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1159лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1855лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1352лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1153лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
7132лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2140лв
11-20 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1219лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
1512лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
4006лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3421лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1037лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
4886лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
5514лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1986лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2489лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4006лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4315лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1037лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3311лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2483лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3111лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1406лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
8013лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5724лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2862лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
6584лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5747лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
8924лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4179лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1627лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1941лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1921лв
10-20 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
902лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1153лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2705лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3709лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2489лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3111лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4411лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
8013лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1037лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1452лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2549лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7990лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
9330лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1659лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
3733лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3980лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2074лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
7251лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2404лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3074лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1564лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1982лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2781лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5615лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
7720лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6841лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2069лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2489лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2697лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2985лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3733лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2903лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1244лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4462лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5734лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4897лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
979лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
1189лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4992лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
951лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
5747лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
6374лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
9332лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
7449лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
828лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
1037лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1375лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
991лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2921лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2042лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1052лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1345лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
451лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
576лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
13351лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3155лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
4034лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4048лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6365лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1834лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2336лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3162лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2660лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
10593лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3699лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4916лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1986лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2489лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3733лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4148лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2489лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2069лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2697лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2074лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2697лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3476лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
4648лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
8013лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
6841лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1462лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1244лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3476лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
4355лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5724лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3320лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1244лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
993лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
8687лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3927лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2786лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3540лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
6896лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
7900лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5285лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1189лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
7649лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4023лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
4603лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
12227лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
10344лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3860лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1452лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
5724лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
4886лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
6868лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1244лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
8823лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6617лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5864лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
7818лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
14006лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
6026лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
16518лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4783лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
2489лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
830лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
662лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1345лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1052лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1345лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1197лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1111лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1530лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1202лв
10-18 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2113лв
10-21 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1537лв
10-18 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
751лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
961лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1537лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1052лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1345лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1202лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
754лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1537лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
901лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2506лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2751лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2254лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1803лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2300лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1878лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3155лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
902лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4077лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2690лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3091лв
17-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4327лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1153лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2882лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2781лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2195лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2544лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2973лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2346лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2812лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2028лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2458лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1436лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3234лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
6131лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1143лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
4239лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
8015лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4355лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2069лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2074лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2697лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1244лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1659лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2649лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3318лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1324лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
4355лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1452лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1452лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1159лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
4977лв
26.06-08.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3973лв
26.06-08.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4563лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3236лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3642лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3476лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
4355лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3776лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1244лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1659лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2903лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2069лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2697лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5394лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
21787лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3776лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2489лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4855лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
977лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5394лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1244лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1986лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1037лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1659лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2489лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3733лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3776лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5394лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4315лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2074лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1037лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4478лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3236лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1656лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1324лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3311лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3776лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4315лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2074лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1655лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1986лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1037лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2489лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3111лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
830лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1482лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
6508лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
7931лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1512лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1219лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1664лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1902лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3775лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2938лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
4407лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
5161лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4922лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2377лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2140лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1175лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1426лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1175лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1426лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1664лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1664лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1426лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4041лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3330лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1189лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4992лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4113лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2853лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2351лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1426лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1175лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2853лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
951лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
6083лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
7673лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2519лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1482лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1037лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
828лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
3776лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3483лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2074лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
593лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
698лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
627лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1452лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3236лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3320лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1537лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1202лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1355лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
576лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
768лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
581лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1071лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3108лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2605лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2982лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4342лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
4970лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2821лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3826лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7360лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
11587лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3588лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
10206лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
7578лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1357лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1545лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4579лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2580лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3860лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3208лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1069лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2483лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3111лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
860лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
4277лв
26.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5514лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3440лв
26.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3309лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2994лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2932лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2408лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
6617лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3208лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2580лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
12592лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
8759лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5864лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2443лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
11447лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
828лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1037лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2757лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6617лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5864лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
6617лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
9158лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2206лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6841лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
7720лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6841лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
8306лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6841лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
7720лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3860лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3421лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
5724лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4092лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3507лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
8185лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4579лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5896лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8924лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3825лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3448лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
7900лв
25-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
8045лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
9217лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4462лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4023лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
9217лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
8045лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
4023лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
4462лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
9217лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
7649лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
12749лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
7649лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
9205лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
8045лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
7900лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
10199лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
8924лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6868лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
8013лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
8013лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
828лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1037лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
5514лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
642лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
516лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
6841лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
7720лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
5864лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
6617лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5615лв
3-13 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3309лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2932лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1751лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1333лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1176лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1553лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1354лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1019лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1155лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
862лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
5945лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
706лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
957лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
588лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
4091лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
797лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
470лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
638лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
353лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
478лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!